CODO 90º Ø 32 PPR (termofusion)...

CODO 90º Ø 32 PPR (termofusion) FITTINGSESTANDAR

FITTINGSESTANDAR
A1244
€0.50
VAT included
CODO 90º Ø 32 PPR (termofusion) FITTINGSESTANDAR en el catálogo de Codo 90º Ppr (Termofusion)

 
CODO 90º Ø 32 PPR (termofusion) FITTINGSESTANDAR
No reviews