CODO 45º Ø 40 PPR (termofusion)...

CODO 45º Ø 40 PPR (termofusion) FITTINGSESTANDAR

FITTINGSESTANDAR
A1241
€0.83
VAT included
CODO 45º Ø 40 PPR (termofusion) FITTINGSESTANDAR en el catálogo de Codo 45º Ppr (Termofusion)

 
CODO 45º Ø 40 PPR (termofusion) FITTINGSESTANDAR
No reviews